Welke sport kent de termen freeze, windmill en headspin?

 

A: Breakdance

B: Golf

 

Kies je voor antwoord

A: ga naar 81 en daarna naar 65

B: ga naar 40, 47 en  daarna naar 65

 

Bij nummer 65 kunnen jullie de volgende QR-code scannen