Welke sport kent de termen freeze, windmill en headspin?

 

A: Breakdance

B: Golf

 

Kies je voor antwoord

A: ga naar eerst naar 10, dan naar 9 en 24

B: ga naar 9 en 24

 

Bij nummer 24 kunnen jullie de volgende QR-code scannen