RAADSEL 1:

 

Welk getal kan je zowel bij 5 optellen als vermenigvuldigen met 5, zodat beide bewerkingen dezelfde uitkomst hebben?

 

Vervolg je weg naar nummer 45